Instruktor

Tomasz Kocęba urodzony 16.04.1994 i wychowany w Rzeszowie. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Rzeszowskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Od małego interesował sie sztukami walki, a od 2007 roku zaczął swój trening u Sifu Tomasza Płazy, który uczył go stylu Chow Gar Kung Fu. Zdobywał medale na wielu turniejach wushu, także międzynarodowych i zagranicznych, oraz na mistrzostwach Polski. Sześć lat po rozpoczęciu swojego treningu uzyskał stopień czarnego pasa, a po dziesięciu latach stopień instruktorski. W 2018 roku, za zgodą Sifu Tomasza Płazy wyjechł otworzyć nową tradycyjną szkołę kung fu ze stylu rodziny Chow Gar w mieście Lublin.