Cennik i promocje

 

 

 OPŁATY

ZA 1 MIESIĄC

ZA 3 MIESIĄCE

ZA 6 MIESIĘCY

PRZEDSZKOLAKI

80 PLN

215 PLN

 410 PLN 

DZIECI

 90 PLN 

 243 PLN 

460 PLN 

MŁODZIEŻ I

PRACUJĄCY

 90 PLN 

 

243 PLN

 

460 PLN 

 

 

***

PIERWSZY TRENING GRATIS

 *** 

UDZIELAMY RABATU RODZINNEGO 10%

***

W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W TRENINGACH WIĘCEJ NIŻ DWÓCH OSÓB Z JEDNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO RABAT USTALANY JEST INDYWIDUALNIE 

***

HONORUJEMY KARTY KDR - UDZIELAMY RABATU NA ZAJĘCIA 20%


REGULAMIN PŁATNOŚCI, SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I INNYCH OPŁAT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CHOW GAR KUNG FU

w sezonie 01 września 2020 r  – 01 września 2021 r

Organizatorem zajęć sportowych Kung Fu jest Uczniowski Klub Sportowy Chow Gar Kung Fu Lublin (zwany dalej „klubem”)

NIP 946 268 36 30, nr rach bankowego: 10 1050 1953 1000 0090 3165 3307

 

1.     Rok treningowy trwa od 01 września 2020 r do 01 września 2021 r. Rozpoczęcie treningów w klubie dokonuje się poprzez: wypełnienie karty rekrutacyjnej, wpłatę miesięczną oraz wpłatę jednorazowej opłaty wpisowej.

2.     Opłaty treningowe dzielą się na: składkę miesięczną klubu, która wynosi 90 lub 80 pln w zależności od grupy oraz jednorazową składkę wpisową 30 pln uiszczaną raz w roku treningowym podczas zapisu na zajęcia lub kontynuacji treningów podczas kolejnego roku treningowego we wrześniu. Opłata wpisowa jest jednocześnie opłatą członkowską Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Association.

3.     Opłata miesięczna uiszczana jest do 15 tego każdego miesiąca i składa się z dwóch części, tj abonament 40 pln i opłata treningowa 40 lub 50 pln w zależności od grupy treningowej.

4.    W roku treningowym, tj. od 01 września 2020 r do 25 czerwca 2021 r opłata miesięczna jest zryczałtowana, stała i uwzględnia wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki.

5.     W ramach opłat członek klubu:

- uczestniczy w zajęciach i treningach sportowych dwa razy w tygodniu z wyłączeniem przerw świątecznych, w których klub nie prowadzi zajęć lub ustanawia odrębny plan i regulamin zajęć – w ramach składki podstawowej,

- uczestniczy w zajęciach i treningach dodatkowych z wyłączeniem przerw świątecznych, w których klub nie prowadzi zajęć lub ustanawia odrębny plan i regulamin zajęć – w ramach składki podstawowej,

- uczestniczy w egzaminach, zawodach sportowych, spotkaniach, seminariach i dodatkowych zajęciach - odrębnie płatnych lub bezpłatnych organizowanych przez klub,

6. Jednorazowa opłata za udział w treningach/zajęciach dla osób niebędących członkami Klubu wynosi 25 pln i jest płatna z góry przed zajęciami.

7.  Trening próbny jest gratisowy i dotyczy wyłącznie momentu przed zapisem do klubu.

8. Rabaty dotyczą wyłącznie opłat miesięcznych dokonywanych z góry i wynoszą odpowiednio w każdej grupie:

a) rabat rodzinny 10% (przynajmniej dwie trenujące osoby z jednego domu),

b) rabat 20 % dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny

c) rabaty nie kumulują się

9.  Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup, działających w naszym klubie.

10.  Wpłat należy dokonywać gotówką lub na konto: 10 1050 1953 1000 0090 3165 3307,  nie później niż do 15 tego danego miesiąca, np. za miesiąc luty opłata do 15 tego lutego. W tytule przelewu należy wpisać np. „Jan Kowalski, opłata miesięczna luty”

11.  Opłata miesięczna opłacona po terminie jest wyższa o 10zł !!!.

12.  Aby podejść do egzaminów na poszczególne stopnie trzeba wypełnić zgłoszenie i dokonać opłaty, poniżej cennik: pas biały – 80 pln, pas żółty – 120 pln, pas pomarańczowy – 140 pln, pas zielony  - 160 pln, pas niebieski – 200 pln, pas brązowy – 250 pln, pas czarny – 1200 pln, Stopień instruktorski – 5000 pln

13.  W przypadku zamknięcia rynku z powodów np. pandemi, klub prowadzić będzie zajęcia on-line. Opłaty miesięczne mogą być wtedy zmienione.

 TRENINGI DODATKOWE -

REGULAMIN PŁATNOŚCI, SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I INNYCH OPŁAT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CHOW GAR KUNG FU

 w sezonie 01 września 2020 r – 01 września 2021 r

  1. Klub organizuje w ciągu roku treningowego wiele dodatkowych treningów, zajęć i szkoleń.
  2. Treningi dodatkowe prowadzone są w miejscu i czasie niekolidującym z treningami podstawowymi.
  3. Specjalistyczne treningi dodatkowe są bezpłatne dla adeptów klubu.
  4. Udział w specjalistycznych treningach dodatkowych dostępny jest dla każdego członka klubu lub grup osób wyznaczonych przez organizatora.